swoole_event_del

swoole_event_del函数用于从reactor中移除监听的socket。swoole_event_del应当与swoole_event_add成对使用。 函数原型:

bool swoole_event_del(int $sock);

参数为socket的文件描述符。